• Auto play và xóa video liên quan khi nhúng video Youtube vào bài viết

    Tự động phát video youtube trong bài viết

    Khi nhúng video Youtube vào bài viết, nếu bạn cần cho video tự động phát (auto play) hoặc can thiệp một số chức năng khác như không cho hiển thị các video liên quan khi video của bạn kết thúc, khóa control video, khóa chức năng xem full màn hình… bạn có thể tham khảo một vài thông tin dưới đây để thực hiện theo ý muốn. [Read More…]