Cài đặt IP tĩnh trong CentOS 7

Khi cài đặt Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS 7, bạn sẽ thấy chức năng cài đặt IP tĩnh khi gõ lệnh setup không còn nữa. Với thói quen sử dụng lệnh setup để cấu hình IP tĩnh như trong CentOS 5, 6, nhiều người dùng khá bất ngờ với việc CentOS 7 làm “biến mất” chức năng này. Trên CentOS 7, bạn phải sử dụng lệnh để cấu hình lại IP tĩnh cho server, đặc biệt là CentOS 7 mặc định không khởi động dịch vụ network khi setup xong, ta cần phải sử dụng lệnh để thiết lập IP tĩnh cho server.

Trước tiên, bạn sử dụng câu lệnh # nmcli -p dev để liệt kê card mạng (network card) trên server (hình dưới)

Cài đặt IP tĩnh trong centos 7

Giờ ta có card mạng ens19 thì ta cần tạo 1 file cấu hình có tên tiền tố là ifcfg-<tên card mạng>‘ trong thư mục /etc/sysconfig/network-scripts/. Ví dụ dưới đây thì ta sẽ tạo file ifcfg-ens19.

Sử dụng lệnh: # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18

huong dan cai dat ip cho centos7

  • DEVICE : tên card mạng đã được liệt kê ở phần 1, nên điền chính xác tên card mạng thì hệ thống mới nhận biết được card nào để cấu hình card mạng cho nó.
  • NAME : nội dung y như phần DEVICE.
  • ONBOOT : phải để option yes thì khi reboot hệ thống, network mới tự động được bật lên với cấu hình card mạng tương ứng.
  • BOOTPROTO : cấu hình IP tĩnh hay DHCP. Nếu là DHCP thì để giá trị là dhcp
  • IPV6INIT : tắt chức năng hỗ trợ sử dụng IPv6 trên card mạng ens19.
  • IPADDR : địa chỉ IP tĩnh.
  • PREFIX : subnet mask của lớp mạng IP sử dụng.
  • GATEWAY : địa chỉ IP cổng gateway.
  • DNS1 : thông tin DNS server.

(Sử dụng phím Insert, backspace, Delete và nút điều hướng để chỉnh sửa nội dung). Gõ :wq để lưu lại nội dung đã chỉnh sửa và thoát lệnh. Sau đó reboot lại server là hoàn thành. (bạn có thể tham khảo thêm về lệnh Text Editor vi trong Linux tại đây)

Bài viết tham khảo nguồn từ wwww.thuthuatvietnam.com và www.cuongquach.com

 

 

 

(73)

Leave a Reply