Hướng dẫn sử dụng Email Yandex

Bài viết hướng dẫn các bạn thiết lập Webmail trong Yandex và cấu hình, cài đặt SMTP để truy xuất email bằng MsOutlook (Microsoft Outlook) 2007 và các phiên bản mới hơn. Trước khi cài đặt Outlook, bạn cần phải hoàn thành nhập thông tin cho Webmail, nếu bỏ qua bước này, có thể Yandex sẽ không cho phép bạn truy xuất vào email thông qua Outlook và các phần mềm duyệt mail offline khác.

Các bước cài đặt email Yandex

  1. Đăng nhập vào địa chỉ email của bạn.

Hướng dẫn sử dụng email Yandex

2. Nhập đầy đủ thông tin cá nhân cho tài khoản Email.

Hướng dẫn sử dụng email Yandex

3. Nhập số điện thoại xác minh (rất quan trọng).

Verify số điện thoại trong yandex mail

4. Tạo chữ ký và cập nhật ảnh đại diện.

Tạo chữ ký trong email Yandex

5. Sau khi cập nhật thông tin cá nhân, bạn sẽ truy cập vào bảng giao diện Webmail.

Giao diện webmail Yandex

6. Tiến hành mở chức năng POP3, SMTP cho email để có thể truy xuất email từ phần mềm MsOutlook.

Enable POP3 Yandex mail

7. Chọn chế độ kích hoạt POP, SMTP, IMAP của email.

Kích hoạt chế độ POP của mail yandex

Đến đây bạn đã hoàn tất việc cài đặt và cập nhật thông tin cá nhân cho tài khoản email. Lúc nào hệ thống email đã sẵn sàng hoạt động, bạn có thể ngay lập tức gửi/nhận email ngay trên giao diện webmail hoặc cài đặt truy cập email Yandex trên Outlook.

Hướng dẫn cài đặt mail Yandex trên MsOutlook

 

Only 1 comment left Go To Comment

  1. Lâm /

    Mình bị khủng bố Mail liên tục làm sao để chặn đc Mail đến

Leave a Reply