Cài đặt SSL Let’s Encrypt trên VPS hoặc Server DirectAdmin

DirectAdmin 1.5 và các phiên bản trở về sau có hỗ trợ sử dụng Let’s Encrypt để cài đặt SSL rất nhanh chóng và thuận tiện, tự động gia hạn. Mình cũng rất thích sử dụng nó vì tương đối đơn giản. Để thực hiện bạn làm theo các bước mà mình sẽ hướng dẫn ngay dưới đây.

Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn

Để kiểm tra, bạn sử dụng SSH với lệnh sau:

# /usr/local/directadmin/directadmin v

hoặc có thể truy cập vào DirectAdmin của mình và xem xét các thông số cũng như Update cho nhanh – dĩ nhiên bạn phải có DirectAdmin có license.

Free SSL trong DirectAdmin

Bước 2: Bật tính năng Let’s Encrypt trên DirectAdmin

# echo “letsencrypt=1” >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 3:Bật SNI trên DirectAdmin

# echo “enable_ssl_sni=1” >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 4: Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin

# /etc/init.d/directadmin restart

Bước 5:Update license Let’s Encrypt

# wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh

Bước 6: Update web-server configs trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild

# ./build update

# ./build letsencrypt

# ./build rewrite_confs

Bước 7: Kiểm tra và cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên DirectAdmin

Direct domain www sang non-www giao thức https bằng file .htaccess

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}:443%{REQUEST_URI} [END]

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.izweb.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://izweb.net/$1 [L,R=301]

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?option=$1 [L,QSA]

Nguồn:

https://hostingviet.vn/cac-buoc-cai-dat-chung-chi-so-ssl-mien-phi-let-s-encrypt-tren-directadmin

https://nhanweb.com

 

 

Leave a Reply