VMWare Client 5.1

Phần mềm VMWare Vsphere Client V5.1 sử dụng truy cập và quản lý các máy ảo trong VMWave Master Server (VMWare ESXi 5) tuy khá cũ nhưng hoạt động tin cậy và ổn định, là công cụ không thể thiếu cho các quản trị viên khi thao tác với ảo hóa VMWare.

VMWare Client 5

VMware Client V5.1 tương thích Windows 7/8/10

Download

Link dự phòng

Source: izwebnet.wordpress.com@gmail.com

(8)

Leave a Reply