• Trình duyệt hỗ trợ Flash, Java đời cũ

    Bạn có thể tải trình duyệt "đời cũ" này ở link bên dưới. Lưu ý đây là 1 trình duyệt đã mod, rút gọn và bổ sụng Adobe Flash player, java...

    Một số website chạy ứng dụng sử dụng Adobe Flash, Java… nếu bạn sử dụng trình duyệt mới nhất hiện tại có thể không truy cập được hoặc truy cập được nhưng không hiển thị được video streaming trên webstie hoặc chức năng của website. Phương án đơn giản nhất là sử dụng 1 trình duyệt “đời cũ”. Chi tiết…

    (9)