• Veeam Backup & Replication

    Veeam Backup & Replication

    Là một trong những phần mềm Backup VM hàng đầu, Veeam cho thấy không có đối thủ cạnh tranh trong nhiều năm qua. Hoạt động ổn định, tin cậy đáng kinh ngạc, hơn nữa, Veeam được thiết kế giao diện rất thân thiện và dễ sử dụng, thậm chí người dùng không chuyên cũng có thể thao tác được. Chi tiết…

    (45)