Xóa domain ra khỏi tài khoản Google Workspace

Khi domain bị ràng buộc bởi 1 tài khoản Google Workspace khác, bạn có thể thực hiện request record để xóa domain ra khỏi tài khoản Google Workspace cũ và add vào tài khoản Google Workspace mới. Việc clear domain sẽ mất thời gian từ 1 đến 3 ngày.

  1. Truy cập vào Domain control, tạo bản ghi TXT hoặc CNAME theo yêu cầu của form request clear domain
  2. Truy cập link request Tại đây
  3. Thực hiện các bước theo form hướng dẫn
  4. Đợi 1-3 ngày để google clear domain của bạn ra khỏi tài khoản Google Workspace cũ.

(45)

Leave a Reply