Truyền tải file dung lượng lớn miễn phí

Khi bạn cần upload và download file dung lượng lớn (hàng trăm GB) thì các dịch vụ truyền tải fiile thông thường không hỗ trợ ở bản miễn phí. Tuy nhiên, GoFile thì lại hỗ trợ upload/download file dunng lượng lớn hàng trăm GB. File sẽ được lưu trữ trong thời gian nhất điịnh. Nếu cần lưu trữ lâu hơn, bạn có thể mua gói Premium để sử dụng. Dịch vụ cho phép bạn có thể upload file ngay mà không cần đăng ký, sau khi file upload xong sẽ tạo link để bạn send link cho người cần download, bao gồm cả mã scan QR rất tiện lợi.

Link truy cập GoFile: https://gofile.io

(16)

Leave a Reply