• Xóa domain ra khỏi tài khoản Google Workspace

    Xóa domain ra khỏi tài khoản Google Workspace

    Khi domain bị ràng buộc bởi 1 tài khoản Google Workspace khác, bạn có thể thực hiện request record để xóa domain ra khỏi tài khoản Google Workspace cũ và add vào tài khoản Google Workspace mới. Việc clear domain sẽ mất thời gian từ 1 đến 3 ngày. Chi tiết…

    (45)