• Truyền tải file dung lượng lớn miễn phí

  upload file dung lượng lỡn miễn phí

  Khi bạn cần upload và download file dung lượng lớn (hàng trăm GB) thì các dịch vụ truyền tải fiile thông thường không hỗ trợ ở bản miễn phí. Tuy nhiên, GoFile thì lại hỗ trợ upload/download file dunng lượng lớn hàng trăm GB. File sẽ được lưu trữ trong thời gian nhất điịnh. Nếu cần lưu trữ lâu hơn, bạn có thể mua gói Premium để sử dụng. Chi tiết…

  (18)

 • Trình duyệt hỗ trợ Flash, Java đời cũ

  Bạn có thể tải trình duyệt "đời cũ" này ở link bên dưới. Lưu ý đây là 1 trình duyệt đã mod, rút gọn và bổ sụng Adobe Flash player, java...

  Một số website chạy ứng dụng sử dụng Adobe Flash, Java… nếu bạn sử dụng trình duyệt mới nhất hiện tại có thể không truy cập được hoặc truy cập được nhưng không hiển thị được video streaming trên webstie hoặc chức năng của website. Phương án đơn giản nhất là sử dụng 1 trình duyệt “đời cũ”. Chi tiết…

  (9)