• Tạo App password – Mật khẩu ứng dụng Gmail

    Bật app password gmail

    Để tạo App password Gmail (mật khẩu ứng dụng), bạn đăng nhập vào tài khoản Gmail, vào mục Quản lý tài khoản Google, sau đó truy cập vào mục Bảo mật ở menu phía bên trái. Trong mục Bảo mật, bạn thực hiện bật tính năng xác minh 2 bước (cần xác minh bằng số điện thoại và thêm địa chỉ email khôi phục). Sau khi hoàn tất bước này, bạn truy cập vào Link này hoặc link bên dưới để bật App password cho tài khoản Gmail của bạn. Chi tiết…

    (37)