VMWare ESXi 5 cho ThinkServer và các loại máy chủ khác

Khi thực hiện cài đặt (setup) hệ điều hành ảo hóa VMWare ESXi 5 lên máy chủ ThinkServer (rack/tower) sẽ có hiện tượng lỗi không thể tiếp tục cài đặt hoặc treo trong quá trình cài đặt nếu bạn sử dụng các bản VMWare ESXi thông thường.

VMWare ESXi 5 cho ThinkServer

Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng bản VMWare ESXi được VMWare buid riêng cho ThinkServer. Bạn có thể tải về theo link bên dưới để cài đặt và tận hưởng ảo hóa VMWare.

Download

Link dự phòng

Source: izwebnet.wordpress.com@gmail.com

(1)

Leave a Reply