VMWare Converter 5.1

VMWare Converter 5.1

Với phần mềm VMWare Converter 5.1, bạn có thể di chuyển toàn bộ hệ điều hành và dữ liệu của PC/Laptop/Server… vào một máy chủ ảo và hoạt động như một máy vật lý thông thường qua remote. Đây là một phương án backup full máy tính bạn đang sử dụng một cách hoàn hảo nhất.

Leave a Reply