Code html redirect tên miền về website khác

Đôi khi bạn sử dụng nhiều tên miền và muốn chuyển hướng (redirect) các tên miền chưa sử dụng đến hoặc sử dụng chúng để hỗ trợ website chính, bạn cần thao tác trỏ tên miền về website chính để khi người dùng truy cập vào các tên miền này, sẽ chuyển hướng về website chính của bạn. Thông thường thì trong bảng điều khiển quản lý tên miền có chức năng URL redirect, bạn chỉ cần cấu hình tạo bản ghi cho tên miền là được, tuy nhiên không phải bảng điều khiển quản lý tên miền nào cũng có chức năng này.

domain redirect

Để sử dụng chức năng chuyển hướng tên miền về website chính, bạn chỉ cần tạo file HTML và dán đoạn code bên dưới vào, sau đó upload lên thư mục gốc của hosting, tên miền của bạn sẽ chuyển hướng về website chính của bạn.

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://izweb.net">

Bạn thay đổi https://izweb.net thành địa chỉ website bạn cần chuyển hướng.

There are 2 comments left Go To Comment

  1. thêm /

    Cám ơn bài viết hay và ý nghĩa

  2. lê duy /

    May quá nhờ có bài viết mà mình làm được, xin cảm ơn

Leave a Reply