VMware Workstation Pro 17.0.0

VMware Workstation 17 là một phần mềm giả lập hệ điều hành rất nổi tiếng của hãng VMware Inc. Workstation cung cấp giải pháp ảo hóa máy tính để bàn được thiết kế cho mọi người sử dụng Windows. VMware Workstation có thể thay đổi đáng kể cách thức làm việc với các máy ảo và cực kì hữu ích với các nhà phát triển.

VMware Workstation Pro 17.0.0

Yêu cầu hệ thống

  • Lõi Intel x86 64-bit Duo Core hoặc tương đương, AMD Athlon 64 FX Dual Core.
  • 1.3GHz hoặc hơn.
  • Bộ nhớ RAM tối thiểu 2GB (khuyến nghị 4GB).
  • Lưu ý là phần mềm chỉ hỗ trợ máy tính bản 64-bit mà thôi.
  • Hệ điều hành đối với máy host: Windows 7, 8, Server 2015, Server 2008, Ubuntu 8.04 hoặc hơn, Red Hat Enterprise Linux 5 hoặc hơn, CentOS 5.0 hoặc hơn, Oracle Linux 5.0 hoặc hơn, open SUSE 10.2 hoặc hơn, SUSE Linux 10 hoặc hơn.
  • Hệ điều hành đối với máy khách: Windows 8, 8.x, 10. Windows XP, Ubuntu, RedHat, SUSE, Oracle Linux, Debian, Fedora, openSUSE, Mint, CentOS, Solaris, FreeBSD và nhiều nhân Linux khác.

Download

Link dự phòng

Soure: izwebnet.wordpress.com@gmail.com

(17)

Leave a Reply