• Sửa lỗi SSL trình duyệt Windows 7

    Sửa lỗi SSL trình duyệt Windows 7

    Trình duyệt trên Windows 7 sẽ hiển thị lỗi SSL (giao thức https) do hệ điều hành đã lỗi thời, để xử lý lỗi này, bạn chỉ cần tải thành phần hỗ trợ hệ điều hành về và cài đặt là xong. Tùy theo phiên bản hệ điều hành Windows 7 của bạn là 32bit hay 64bit, bạn tải file hỗ trợ tương ứng phía bên dưới. Chi tiết…

    (28)