Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication

Hỗ trợ backup/restore VM cho các nền tảng ảo hóa phổ biến như VMWare, HyperV… với chỉ 1 click chuột

Leave a Reply