• Hướng dẫn cài đặt mail Yandex trên MsOutlook

    Quá trình cài đặt Outlook truy cập mail Yandex

    Sau khi cập nhật thông tin cá nhân và mở chức năng truy cập email qua Outlook (POP3, SMTP) trên Yandex Webmail, chúng ta sẽ cài đặt các thông số email trên phần mềm MsOutlook (Microsoft Outlook) để duyệt mail trên máy tính thông qua phần mềm Outlook hoặc các phần mềm khác như Zimbra Desktop hoặc Thunderbird… [Read More…]

  • Hướng dẫn sử dụng Email Yandex

    email-yandex

    Bài viết hướng dẫn các bạn thiết lập Webmail trong Yandex và cấu hình, cài đặt SMTP để truy xuất email bằng MsOutlook (Microsoft Outlook) 2007 và các phiên bản mới hơn. Trước khi cài đặt Outlook, bạn cần phải hoàn thành nhập thông tin cho Webmail, nếu bỏ qua bước này, có thể Yandex sẽ không cho phép bạn truy xuất vào email thông qua Outlook và các phần mềm duyệt mail offline khác. [Read More…]