• Đăng ký email miễn phí theo tên miền từ Zoho

    Đăng ký email miễn phí theo tên miền riêng

    Kể từ khi google apps ngừng miễn phí dịch vụ email theo tên miền riêng, rất nhiều người đã tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ khác thay thế như Hotmail (Outlook) và một số các dịch vụ khác, tuy nhiên sau đó không lâu, Microsoft cũng ngừng dịch vụ miễn phí email theo tên miền riêng từ Hotmail.com. Để khắc phục điều này, izWeb sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký email theo tên miền riêng từ www.zoho.com Chi tiết…

    (22)