• Tạo App Password Yandex truy cập Outlook

    Hướng dẫn tạo App Password cho mail Yandex. How to creat app password for Yandex mail?

    Để truy cập mail Yandex trên Outlook, bạn cần tạo và sử dụng App Password để việc tải mail, gửi/nhận email được ổn định và tốc độ nhanh. Ngoài ra, việc tạo ra App Password cũng giúp bạn bảo mật tài khoản email tốt hơn, không cần nhập mật khẩu webmail để sử dụng trên outlook, tránh rò rỉ mật khẩu tài khoản email. Bạn thực hiện các bước theo hình minh họa bên dưới để tạo App Password cho tài khoản email Yandex của mình. Chi tiết…

    (99)